अगस्ट 19, 2003

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

शब्दहरूको साथ एक साइनबोर्ड: गन्तव्यमा होइन खुशी। यो जीवन को एक तरिका हो।
संलग्न मा

खुसीको खोजीमा

प्रतिष्ठा, सम्पत्ति, र भावनाहरू जस्ता संलग्न वस्तुहरूको क्षणिक प्रकृतिमा विचारहरू।

पोष्ट हेर्नुहोस्