जुलाई 11, 2003

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

प्लेसहोल्डर छवि
कारागारमा परेका मानिसहरू द्वारा

जेलमा डर र तनावको सामना

एक कैदी व्यक्तिले जेलमा डर र हिंसाको सामना गर्ने आफ्नो अनुभवको बारेमा छलफल गर्दछ।

पोष्ट हेर्नुहोस्