अप्रिल 11, 2003

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

युवा शाक्यमुनि बुद्धको सुनौलो विधानको पछाडिको दृश्य, आकाशमा औंल्याएको।
तीन रत्नहरूमा शरण

शरण बुझ्दै

तीन रत्नहरूमा शरण लिनुको अर्थ र फाइदाहरू अन्वेषण गर्दै र कसरी…

पोष्ट हेर्नुहोस्