नोभेम्बर 8, 2002

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

आदरणीय चोड्रन, मुस्कुराउँदै।
डर, चिन्ता, र अन्य भावनाहरू

बिना डर ​​जिउने

डर र चिन्ताको पहिचान र प्रबन्ध गर्नाले हामीलाई अरूप्रति बढी दया उत्पन्न गर्न मुक्त गर्न सक्छ।

पोष्ट हेर्नुहोस्