जुन 18, 2002

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

अगाडि तिब्बती प्रार्थना झण्डाहरू सहित सफा नीलो आकाश मुनि धामेक स्तुपा।
शरणार्थी र बोधचित्तामा

बुद्धको पाइलामा

एक इजरायली बौद्ध बोधगयाको लागि पैदल यात्रामा लागे र आनन्द पत्ता लगाउँछन् ...

पोष्ट हेर्नुहोस्