अक्टोबर 28, 2001

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

टर्की आमाले आफ्ना बच्चाहरूलाई अगाडिको पोर्चमा लैजानुहुन्छ।
धर्म गाइड प्रशिक्षण

एक चिकित्सा बुद्ध ध्यान नेतृत्व

मेडिसिन बुद्ध अभ्यासलाई ध्यान सत्र कसरी मार्गदर्शन गर्ने भन्ने नमूनाको रूपमा प्रयोग गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्