अक्टोबर 11, 2000

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

ब्रह्माण्डको चित्रित प्रतिनिधित्वमा चिकित्सा बुद्ध।
मेडिसिन बुद्ध साप्ताहिक रिट्रीट 2000

चिकित्सा बुद्ध प्रतिज्ञा 1-3

चिकित्सा बुद्धका १२ प्रतिज्ञा मध्ये पहिलो तीनको व्याख्या गर्दै। हाम्रो उर्जा लगाउदै…

पोष्ट हेर्नुहोस्