अक्टोबर 7, 2000

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

ब्रह्माण्डको चित्रित प्रतिनिधित्वमा चिकित्सा बुद्ध।
मेडिसिन बुद्ध साप्ताहिक रिट्रीट 2000

चिकित्सा बुद्ध अभ्यास को परिचय

हाम्रो दिमाग हाम्रो शरीर र स्वास्थ्यसँग धेरै तरिकामा सम्बन्धित छ। जब हामी रूपान्तरण…

पोष्ट हेर्नुहोस्