अगस्ट 28, 2000

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मञ्जुश्रीको थाङ्का छवि
मंजुश्री

मञ्जुश्री अभ्यासको उद्देश्य

उद्देश्य र मञ्जुश्री अभ्यासका प्रकारहरूको व्याख्या साथै उत्तरहरू...

पोष्ट हेर्नुहोस्