26 सक्छ, 2000

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मञ्जुश्रीको चित्र ।
मंजुश्री

निर्देशित ध्यान संग मन्जुश्री देवता साधना

मञ्जुश्रीको अभ्यासको लागि साधना र निर्देशित फ्रन्ट-जेनरेशन मञ्जुश्री ध्यानको रेकर्डिङ।

पोष्ट हेर्नुहोस्