नोभेम्बर 19, 1996

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

Tzu ची अस्पतालमा एक बिरामीलाई सान्त्वना दिँदै बौद्ध नन।
मृतक र मृतकलाई सहयोग गर्ने

मृत्यु प्रक्रिया मार्फत करुणा

धेरै समस्याहरूले हेरचाह गर्नेहरू र मृत्युको लागि जीवनको अन्त्यलाई घेरेका छन्। ए…

पोष्ट हेर्नुहोस्