जुलाई 14, 1994

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मण्डला हस्त मुद्रा प्रदान गर्दै।
मण्डला प्रस्ताव

मण्डला र दूरगामी मनोवृत्ति

मण्डला प्रसादको बारेमा छलफल र मण्डला कसरी अर्पण गर्ने भन्ने प्रदर्शन।

पोष्ट हेर्नुहोस्