जुन 22, 1994

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

मण्डला हस्त मुद्रा प्रदान गर्दै।
मण्डला प्रस्ताव

मण्डला प्रसादको उद्देश्य

हामी किन नकारात्मकताहरू शुद्ध गर्न प्रारम्भिक अभ्यासहरू गर्छौं भन्ने कारणहरू बुझ्नको महत्त्व र…

पोष्ट हेर्नुहोस्