नोभेम्बर 1, 1993

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

उज्यालो प्रकाशमा बुद्ध।
LR14 बोधिसत्व कार्यहरू

उदारता को तीन रूपहरु

उदारता को दूरगामी मनोवृत्ति मा समावेश उदारता को तीन प्रकार को अन्वेषण।

पोष्ट हेर्नुहोस्