24 सक्छ, 1993

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

विराजमान बुद्धको मूर्ति।
LR12 बोधिचित्ता खेती गर्दै

अरूको कदर गर्ने फाइदाहरू

आत्मकेन्द्रितताका बेफाइदाहरू र अरूको कदर गर्ने धेरै फाइदाहरू जाँच गर्दै।

पोष्ट हेर्नुहोस्