5 सक्छ, 1993

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

विराजमान बुद्धको मूर्ति।
LR12 बोधिचित्ता खेती गर्दै

बोधचित्ता उत्पन्न गर्दै

कसरी करुणा र कसरी हेरेर सात-बिन्दु कारण-र-प्रभाव ध्यानको अन्वेषणको निष्कर्ष

पोष्ट हेर्नुहोस्