3 सक्छ, 1993

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

विराजमान बुद्धको मूर्ति।
LR12 बोधिचित्ता खेती गर्दै

प्रेम र करुणा उत्पन्न गर्दै

हृदयस्पर्शी प्रेमलाई हेरेर सात-बुँदे कारण र प्रभाव ध्यानको अन्वेषण जारी राख्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्