दिसम्बर 14, 1992

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बुद्धको पहिलो प्रवचनको चित्रकला।
LR09 आर्यहरूको लागि चार सत्य

अनुपयुक्त ध्यान

हामीले कुनै कुरामा कसरी ध्यान दिन्छौं त्यसले हामीले त्यसलाई कसरी अनुभव गर्छ भन्ने असर गर्छ। धेरै कारकहरू विचार गर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्