दिसम्बर 9, 1992

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बुद्धको पहिलो प्रवचनको चित्रकला।
LR09 आर्यहरूको लागि चार सत्य

दु:खका कारणहरू

कसरी गलत साथीहरू, मिडिया, र बानीको बलले हाम्रो दु: खलाई उत्तेजित गर्न सक्छ ...

पोष्ट हेर्नुहोस्