दिसम्बर 7, 1992

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बुद्धको पहिलो प्रवचनको चित्रकला।
LR09 आर्यहरूको लागि चार सत्य

क्रम जसमा पीडाहरू विकास हुन्छन्

हाम्रो दैनिक जीवनमा कसरी दु:खहरू उत्पन्न हुन्छन् भनेर जाँच गर्दै ताकि हामी हाम्रो…

पोष्ट हेर्नुहोस्