नोभेम्बर 23, 1992

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बुद्धको पहिलो प्रवचनको चित्रकला।
LR09 आर्यहरूको लागि चार सत्य

हाम्रा दु:खहरू चिनेर

माध्यमिक पीडाहरूको व्याख्या र दैनिक रूपमा तिनीहरूलाई पहिचान गर्ने महत्त्वलाई निरन्तरता दिँदै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्