सेप्टेम्बर 16, 1992

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

बुद्धको पहिलो प्रवचनको चित्रकला।
LR09 आर्यहरूको लागि चार सत्य

चक्रीय अस्तित्वको दुख

विभिन्न तरिकामा चक्रीय अस्तित्वको हानिलाई हेरेर र मनन गर्नाले मद्दत गर्छ...

पोष्ट हेर्नुहोस्