सेप्टेम्बर 9, 1992

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

उज्यालो प्रकाशमा बुद्ध।
LR10 नोबल Eightfold पथ

आठ गुणा मार्ग: अरूलाई लाभ

अरूको लागि ठूलो लाभको लागि महान अष्टांग मार्ग लागू गर्नुहोस्।

पोष्ट हेर्नुहोस्
बुद्धको पहिलो प्रवचनको चित्रकला।
LR09 आर्यहरूको लागि चार सत्य

पहिलो महान सत्य: दुख

अभ्यासीको तीन तहको सन्दर्भमा चार महान सत्यहरूलाई विचार गर्दै, र हेर्दै ...

पोष्ट हेर्नुहोस्