13 सक्छ, 1991

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

थाङ्का बुद्धको छवि।
LR02 Lamrim को परिचय

आधारभूत बौद्ध विषयहरू

दिमाग, पुनर्जन्म, चक्रीय अस्तित्व, र ज्ञान जस्ता विषयहरूको एक सिंहावलोकन, एक ...

पोष्ट हेर्नुहोस्