अप्रिल 29, 1991

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

थाङ्का बुद्धको छवि।
LR02 Lamrim को परिचय

लामरीम शिक्षाहरूको परिचय

कम्पाइलरहरू र शिक्षाहरूका गुणहरू सहित लम्रीमको एक सिंहावलोकन।

पोष्ट हेर्नुहोस्