जनवरी 1, 1991

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

शान्तारक्षिताको थाङ्का छवि।
LR01 Lamrim रूपरेखा

Lamrim रूपरेखा: मध्यवर्ती

मध्यवर्ती स्तरका चिकित्सकको अभ्यासको विस्तृत रूपरेखा: चार महान सत्यहरू...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शान्तारक्षिताको थाङ्का छवि।
LR01 Lamrim रूपरेखा

Lamrim रूपरेखा: प्रारम्भिक

प्रारम्भिक स्तरका चिकित्सकको अभ्यासको विस्तृत रूपरेखा: मृत्यु सम्झना, तल्लो…

पोष्ट हेर्नुहोस्
शान्तारक्षिताको थाङ्का छवि।
LR01 Lamrim रूपरेखा

Lamrim रूपरेखा: आधार

लाम्रिमको आधारभूत अभ्यासहरूको विस्तृत रूपरेखा: एक आध्यात्मिक गुरुमा भर पर्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शान्तारक्षिताको थाङ्का छवि।
LR01 Lamrim रूपरेखा

Lamrim रूपरेखा: तयारी अभ्यास

ध्यान सत्र अघि गर्नका लागि छवटा तयारी अभ्यासहरूको विस्तृत रूपरेखा।

पोष्ट हेर्नुहोस्
शान्तारक्षिताको थाङ्का छवि।
LR01 Lamrim रूपरेखा

Lamrim रूपरेखा: परिचय

क्रमिक मार्ग (लर्मिम) शिक्षाको परिचयको विस्तृत रूपरेखा।

पोष्ट हेर्नुहोस्
डन्डेलियन बीउहरूमा पानीका थोपाहरू।
निर्देशित ध्यान

लामरिममा ध्यान

क्रमिक मार्गमा प्रत्येक विषयका लागि चरणहरूको ध्यानको लागि सामान्य रूपरेखा ...

पोष्ट हेर्नुहोस्
शान्तारक्षिताको थाङ्का छवि।
LR01 Lamrim रूपरेखा

Lamrim रूपरेखा ( सिंहावलोकन )

क्रमिक मार्ग शिक्षाहरूको सामान्य सिंहावलोकनमा थप विशिष्ट शिक्षाहरूको लिङ्कको साथ…

पोष्ट हेर्नुहोस्
शान्तारक्षिताको थाङ्का छवि।
Lamrim शिक्षाहरू 1991-94

पथ को चरण (लामरीम) 1991-1994

धर्म फ्रेन्डशिप फाउन्डेशनमा दिइएको "क्रमिक मार्ग" शिक्षाहरूको रूपरेखा नेभिगेट गर्न सजिलो।

पोष्ट हेर्नुहोस्