दिसम्बर 31, 1990

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

एउटी महिला धेरै उदास र निराश देखिन्छ।
विज्ञान र बुद्ध धर्म

मन र जीवन III सम्मेलन: भावना र स्वास्थ्य

के बुद्धमा भावना हुन्छ ? हामी किन कम आत्म-सम्मान र आत्म-घृणा महसुस गर्छौं? मार्फत शान्ति खोज्दै...

पोष्ट हेर्नुहोस्