नोभेम्बर 21, 1989

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

चम्किलो नीलो रंगको कमल
तीन रत्नहरूमा शरण

शरणार्थी

हामीले शरण लिनुको कारणको जाँच, हामीले भर परेका कुराहरू...

पोष्ट हेर्नुहोस्