अक्टोबर 31, 1989

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

परम पावन र थुप्तेन जिनपा वार्ताको क्रममा।
विज्ञान र बुद्ध धर्म

"हर्मोनिया मुन्डी" र "मन-जीवन...

हाम्रो समाज सुधार्ने माध्यमको रूपमा धर्म अभ्यास र व्यक्तिगत कार्यको सन्तुलन।

पोष्ट हेर्नुहोस्