जुलाई 31, 1972

नवीनतम पोस्ट

आदरणीय Thubten Chodron को शिक्षण अभिलेखमा सबै पोस्टहरू हेर्नुहोस्।

पूज्य केचोग पाल्मो भुइँमा बसेर मुस्कुराउँदै रंगजुङ रिग्पे दोर्जेलाई हेर्दै पनि मुस्कुराउँदै ।
तिब्बती परम्परा

तिब्बती परम्परामा पहिलो पश्चिमी भिक्षुनी

फ्रेडा बेदी तिब्बती परम्परामा भिक्षुणी अध्यादेश प्राप्त गर्ने पहिलो पश्चिमी नन थिइन्।

पोष्ट हेर्नुहोस्