Kenneth Mondal

Ken Mondal je oftalmolog v důchodu, který žije ve Spokane ve státě Washington. Své vzdělání získal na Temple University a University of Pennsylvania ve Philadelphii a stáž na University of California-San Francisco. Cvičil v Ohiu, Washingtonu a na Havaji. Ken se s Dharmou setkal v roce 2011 a pravidelně navštěvuje učení a duchovní cvičení v opatství Sravasti. Také rád dělá dobrovolníky v krásném lese opatství.

Zobrazit příspěvky

Muž se naklonil přes zábradlí balkónu, v rozjímání.
O práci s utrpením

Smradlavé myšlení

V této době nejistoty není nic důležitějšího než pracovat na svém…

Zobrazit příspěvek
Jasně zlatý a oranžový západ slunce na pláži Pismo.
O práci s utrpením

VRBO

Někdy můžeme jasně vidět nevýhody lpění na svém majetku.

Zobrazit příspěvek
Ken Mondale v opatství staví oltář s kolegou praktikujícím.
O práci s utrpením

Ustalovač

Je málo, co můžeme udělat pro nápravu nespravedlnosti ve světě, pokud naše mysl...

Zobrazit příspěvek
Krabice naskládané v místnosti s dřevěnou podlahou.
O útočišti a bódhičittě

Nejsou žádní nepřátelé

Jak nám naše praxe dharmy může pomoci s naší tendencí klasifikovat vnímající bytosti do...

Zobrazit příspěvek
Silueta muže sedícího v meditaci na venkovské louce.
O nestálosti

Ano, ale

Všechny živé bytosti touží po bezpečí a stabilitě. Jak můžeme jako buddhisté sladit tuto potřebu...

Zobrazit příspěvek
Boty na asfaltové silnici se slonem a oslem namalovaným na silnici.
O útočišti a bódhičittě

Moje politická zaujatost

Jak se náš politický život více polarizuje, můžeme se obrátit na Dharmu, aby nám pomohla...

Zobrazit příspěvek
Západ slunce oceánu.
Poznatky studentů

Druhý břeh

Úvaha o cestě, kterou praktikující podnikají, z našeho současného stavu samsáry do…

Zobrazit příspěvek
Vězeň vyhlíží zpoza vězeňských mříží.
O útočišti a bódhičittě

Všichni jsme vězni

Jsme vězni svých vlastních myslí. Nevědomost, hněv a připoutanost jsou stejně jako…

Zobrazit příspěvek
Buddha meditující pod stromem Bodhi.
Na Prázdnotě

Co je pravda?

Jaké ponaučení si můžeme vzít od současných politiků, kteří ohýbají pravdu, aby seděla…

Zobrazit příspěvek
Muž procházející lesem.
Poznatky studentů

Svými myšlenkami tvoříme svět

Můžeme se ztratit ve špatných zprávách dne. Student přemýšlí o…

Zobrazit příspěvek
Otec a syn chodí po pláži.
O pěstování ctnosti

Smysluplný život

Po celoživotním hledání smyslu života se student obrátí na dharmu...

Zobrazit příspěvek